актуальні екологічні проблеми та способи їх вирішення